SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Fagpolitiske saker


Handlingsplan 2015 – 2016

  • Synliggjøre galleriet og tekstilkunst generelt
  • Fortsette planleggingen for å markere NTKs 40-års jubileumsmarkering i 2017
  • Formidling/utleie/salg fra galleri og mappearkiv
  • Realisere arbeidet med nettsted for Norsk tekstilkunst, som skal lanseres i 2017
  • Arbeide for å øke medlemsantall
  • Arrangere ett seminar/kurs per år for medlemmene
  • Styrke NTK som landsdekkende medlemsorganisasjon
  • Styrke NTK innad i NBK, gjennom aktivt å delta med innspill og dialog
  • Gjennomføre pilotprosjekt med SOFT Moments i 2015

SOFT galleri
Styret og administrasjonen arbeider videre med å sikre galleriet en plass på samtidskunstscenen, synliggjøre tekstil billedkunst gjennom utstillingsprogrammet og profesjonell drift. SOFT skal utvikle rollen som utstillingsprodusent og fremme samarbeidsprosjekter med internasjonale og nasjonale kunstnere, kuratorer, institusjoner og organisasjoner. SOFT skal initiere til kunstnersamtaler, debatter i utstillinger der det er aktuelt.

Formidling/Utleie/Salg
NTK har et stort potensiale i å aktivt formidle tekstilkunst til bedrifter, offentlige institusjoner og private kunstformidlere/gallerister. Målet er utleie og salg av tekstilkunst. Grunnlaget vil være portefolie fra medlemmene, de ansattes kompetanse, og nettverksbygging.

Øke medlemsmasse
Styret ser nødvendigheten av, og vil jobbe med aktiv rekruttering av nye medlemmer. Gjennom større medlemsmasse får vi økt innflytelse i hovedorganisasjonen og større påvirkning i saker som er viktige for tekstilkunstnere. NTK skal ha som mål å være fagorganisasjonen for alle som arbeider med tekstile medier – også cross over og blandete teknikker.

Landsdekkende tilbud
Ta vare på de medlemmene vi har. Skape tilbud som alle medlemmer opplever at de kan ha nytte av og glede av, uansett bosted.

SOFT Moments
Styret og administrasjonen gjennomfører pilotprosjektet Soft Moments i 2015, søker om midler til videre utvikling av prosjektet for 2016. Soft Moments skal være et ledd i å synliggjøre og styrke NTK som en landsdekkende organisasjon gjennom å belyse, tematisere eller problematisere tekstilkunst på ulike måter og på ulike steder, og samtidig knytte denne aktiviteten til NTK og SOFT galleri. Det skal samtidig være lokale kunstneres prosjekter og skal kunne foregå på mange arenaer, ikke bare kunstarenaen.