SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Salg / leie


Norske tekstilkunstnere bistår gjerne publikum som ønsker å kjøpe eller leie tekstilkunst, og er et kvalifisert bindeledd mellom kunder og tekstilkunstnerne.

I galleriet er det et mappearkiv som viser den enkelte kunstners arbeider, CV og annen relevant informasjon. Kunstnerne selv sørger for at mappene er oppdatert med nye arbeider som er for salg eller kan leies.

Norske tekstilkunstnere har god erfaring med å bistå kunder, som av forskjellige årsaker, ønsker å leie arbeider for en periode. Det er vanlig å inngå en leieavtale for inntil ett år, med fast leiesum. Leiekontrakten regulerer også kjøpesum etter endt leieperiode. Kunder kan få bistand til å velge kunstner/arbeid i samarbeid med administrasjonen eller ved hjelp av egne konsulenter. Administrasjonen kan være behjelpelig med montering og oppfølging av leieforholdet.

Tekstilkunstnere har lang erfaring i å arbeide med utsmykking i større bygg. Oppdrag til kunstnerne gis av for eksempel Utsmykkingsfondet som er statens fagorgan for kunst i offentlige rom, direkte fra arkitekt, gjennom konkurranser utlyst fra byggherre eller gjennom andre kanaler.

Salg av arbeider fra utstillinger eller salg/leie med utgangspunkt i Norske tekstilkunstneres mappearkiv formidles gjennom SOFT.

Mappearkiv


Norske tekstilkunstnere skal vise mangfoldet blant tekstilkunstnere og operere som et nettverk innen kunstfeltet. Vi tilbyr et mappearkiv for research som en del av vår formidlingsvirksomhet. Norske tekstilkunstneres medlemmer og utstillere har nå mulighet til å oppbevare dokumentasjon av sin virksomhet i vårt mappearkiv. Dette arkivet er tilgjengelig på vårt kontor og kan benyttes av alle interesserte innenfor galleriets åpningstider.

Hver kunstner har en A4 tidskriftsholder til rådighet, og velger selv hva slags dokumentasjon denne skal inneholde. Blant dokumentasjonen som finnes er video, bøker, kataloger, dias o.l. Pr. i dag er ca. 120 kunstnere representert i mappearkivet, og vi vil ha flere.

Vi @nsker at arkivet skal være et sted å finne informasjon, enten du er kunstner og vil vite hva dine kolleger driver med, eller om du er kurator, kritiker, kunsthistoriker eller rett og slett kunstinteressert og vil vite noe om den norske tekstilkunsten.