SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Medlemskap i Norske tekstilkunstnere


Hvorfor bli medlem i Norske tekstilkunstere?

 • Delta i og vær med å skape et aktivt og engasjert fagmiljø for tekstilkunstnere i Norge.
 • Få innflytelse i saker som angår tekstilkunstnerne. Delta i solidarisk arbeid for å bedre rammevilkårene for det å være tekstilkunstner.
 • NTK driver SOFT galleri som stiller ut tekstilbasert kunst 9 ganger i året og har opparbeidet seg til å bli et av Oslos mest anerkjente utstillingssteder.
 • Nettstedet www.softgalleri.no er en informativ og oversiktelig base for Norske tekstilkunstneres medlemmer og andre brukere. NTK tilbyr alle medlemmer å legge ut link til egne nettsteder, samt også å legge ut presentasjoner av utsmykninger/ kunst i offentlig rom utført de siste 5 årene. Websiden presenterer i tillegg fortløpende utstillings- og kunngjøringskalender som gir en god oversikt over medlemmenes utstillinger, prosjekter og andre aktiviteter i Norge og utlandet.
 • NTK har faste åpningstider i Rådhusgata mellom kl 12 - 17 tirs - fred, vi er da tilgjengelig for spørsmål. En kan også henvende seg til NBK og NBKs advokat.
 • NTK har en lukket side på Facebook for medlemmene. Siden blir aktivt brukt av medlemmene til å informere, hjelpe og oppdatere.
 • NTK sender ut informasjon fra organisasjonen sentralt og videreformidler invitasjoner, pressemeldinger etc. for medlemmenes separatutstillinger, samt deltagelse i gruppeutstillinger. Også annen informasjon av betydning, som mottagelse av priser, deltagelse i større prosjekter og annet videreformidles for medlemmene.
 • Som en del av NTKs virksomhet tilbyr vi å være et aktivt mellomledd i formidling og utleie av medlemmenes arbeider.
 • Gjennom medlemskap i NTK får en også medlemskap i Norske billedkunstnere (NBK). NBK-medlemskap gir bl.a:
  • Innflytelse på nasjonal kunstnerpolitikk
  • Abonnement på fagbladet Billedkunst
  • Mulighet for advokathjelp
  • Direkte stemmerett til den nasjonale stipendkomiteen
  • Gratis inngang til kunstmuseer i Norge
  • Rett til IAA-kort som følger automatisk med som en del av NBK-medlemskortet; et internasjonalt kunstneridentifikasjonskort fra International Association of Art som gir rabatt eller gratis inngang på mange europeiske museer og gallerier, samt er nyttig overfor tollmyndigheter ved frakt av kunst over landegrenser.

Vilkår for opptak, fra Norske tekstilkunstneres vedtekter §3, april 2008

Søknad om medlemskap stilles til styret. Styret vurderer søknader om medlemskap på grunnlag av søkerens kunstneriske formal- og realkompetanse. Søknaden skal inneholde opplysninger om søkerens kunstneriske virksomhet og utdannelse i form av CV og beskrivelse av kunstnerisk arbeide, samt være ledsaget av billeddokumentasjon. Mulighet til å oppnå medlemskap har yrkesaktive billedkunstnere som knytter seg til det tekstile mediet og dets kunstneriske problemstillinger.

Søknad

For søknad om medlemskap ber vi om følgende:

 • Eget formulert søknadsbrev/selvpresentasjon
 • CV
 • Billedmateriale
 • Eventuelle utstillingsavtaler

Selvpresentasjon:
Vi vil gjerne motta en kort tekst hvor du presenterer ditt kunstnerskap, og som sier noe om din motivasjon og problemstillinger du arbeider med.

Billedmateriale:
Legg ved dokumentasjon av inntil 10 arbeider med relevante opplysninger (kort tekst om arbeidene, format, teknikk). Bildene kan enten sendes digitalt pr mail, eller som CD-rom eller utskrift på papir (A4-format).

Søknadsfrister

Søknader vurderes av Norske tekstilkunstneres styre, vanligvis er det 4 styremøter i året. Kontakt administrasjonen for nærmere beskjed om datoer.

Kontingent

Kontingenten til Norske tekstilkunstnere er kr 600,- og kontingenten til NBK er kr 1.400,-.
Samlet vil et medlemskap i Norske tekstilkunstnere koste kr 2.000,- pr. år.

Send søknad til:
Søknaden sendes som e-post til , eller per post til
Norske tekstilkunstnere, Rådhusgaten 20, 0151 Oslo.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt administrasjonen pr telefon 22 33 59 82, eller e-post.