SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Stipendordninger


Fritt Ord
Institusjonen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.
http://www.fritt-ord.no

Statens utstillingsstipend
Formål: gi billedkunstnere bedrede muligheter til å arbeide med utstillinger. Stipendet skal heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i utstillingsvirksomheten i kommuner og fylker. Maksimalt stipendbeløp er kr 50.000.
kunstsentrene.no/statens-utstillingsstipend

NBK stipendsøknad
Ca. 40 millioner til fordeling. Stipend og garantiinntekter fra staten, Billedkunstnernes Vederlagsfonds stipend, Bildende Kunstneres Hjelpefonds stipend, en del private legater, Oslo Bys kulturstipend
http://billedkunst.no/nbk/stipend
NBK tlf. 23 35 69 50
http://www.kunstnerstipend.no/

Rådhusatelierene i Oslo
Se utlysning i Billedkunst (ca nr. 5 hvert år). Søknaden sendes til Oslo Rådhus.

Arbeids og reisestipend fra Ingrid Lindbäck Langaards stiftelse
Stipend og opphold på Citè des Arts i Paris
www.langaards-stiftelse.no

International Support and Residencies OCA
Støtte til norske kunstnere og kuratorer som er aktive internasjonalt. Utenlandske kunstnere og kritikere bosatt i Norge kan også søke midler. Søknadsfrist 15. februar - 15. mai - 15. september - 15. november
http://www.oca.no/support/int_support.shtml

EU-prosjektmidler
Kontakt: Norsk kulturråd 22 47 83 30

Prosjektstøtte fra Norsk kulturråd
Norsk kulturråd har til vanligvis 6 møter i året. Det første møtet som behandler søknader er i mars. Øvrige behandlingsdatoer finner du på kulturrådets hjemmeside.
http://www.kulturrad.no


Nyttige adresser og nettsteder


Legathåndboken
http://www.legatsiden.no
Dette nettstedet gir deg oversikt over alle stipend og legater som er øremerket billedkunstnere, du kan også søke på kommunale og fylkeskommunale stipend.

Informasjonskontorer opprettet av Nordisk Ministerråd og Nordisk kulturfond.
www.norden.no/nifs/kontor.html

Det finnes også en rekke kulturfond som det er mulig å få støtte fra. Eks: Finsk-norsk kulturfond, Norge-Amerika foreningen, Goethe instituttet el.l.